Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2015

Dörrdoktorn kan komma

Förra helgens avslutade 15-spel har nu fått en liten spinn-off/follow-up i form av sovrumsdörren.

Det har framkommit att innan vi kan börja lägga sovrumsgolvet måste vi bara först sätta i dörr och karm i dörrhålet.

dörr

Här är dörren vi talar om.

dörrkarm

Här har vi dörrhålet vi talar om samt tillhörande dörrkarm.

Men innan vi kan sätta in dörrkarmen i dörrhålet måste den bara lagas.

sönder

Gammal kämpe, brutalt hanterad. Dock inte av oss.

Men det räcker inte att bara fixa till de grova skadorna.

I mitten av 1800-talet blev det nämligen modernt med infällda instickslås i dörrarna i stället för utanpåliggande kammarlås. Husets ägare ville nog gärna hänga med och bytte därför lås i innerdörrarna. På köpet fick man även lov att göra ingrepp i dörrkarmarna för att byta till nya moderna låsbleck.

Lagning

Sviterna efter tidigare ingrepp. Dörrdoktorn: Här krävs det lite omvårdnad!

Snabblektion: Skillnaden mellan kammarlås och instickslås. (Bilderna har vi lånat från http://www.gysinge.nu)

Detta bildspel kräver JavaScript.

Men innan vi monterar in karmen behöver vi bara också hyvla bort någon cm av tröskeln. Golvet under den är nämligen i tre nivåer.

Dessutom, klinkergolvet på ena sidan och det kommande sovrumsgolvet på andra sidan ligger i olika nivåer… Och tröskeln ska gärna passa.

olika nivåer

Komplext projekt!

Efter allt detta funderande och planerande behövde vi se sand och hav och få nytt syre till hjärnkontoret.

naturbad

Naturbad* mitt i naturen.

Medan vi gick på stranden pratade vi gamla minnen relaterade till dörrhålet. Även om vi jobbar långsamt så går det ju faktiskt framåt. Trösterikt! Bilder från december 2011.

En dörr måste flyttas. I vänstra delen av hålet satt en dörr mellan gamla köket och stallet. I högra delen av hålet ska samma dörren gör tjänst mellan nya hallen och sovrummet. Hänger ni med?

En dörr måste flyttas. I vänstra delen av hålet satt en dörr mellan gamla köket och stallet. I högra delen av hålet ska samma dörren gör tjänst mellan nya hallen och sovrummet. Hänger ni med?

Nu syns det nästan inte att dörrhålet är flyttat. Till höger; ett nyupptaget hål i väggen som skapar passage mellan nya hallen och nya köket.

Nu syns det nästan inte att dörrhålet är flyttat. Till höger; ett nyupptaget hål i väggen som skapar passage mellan nya hallen och nya köket.

WP_000387

Hörnet i mot köket lagas.

 

Här är länk till hela blogginlägget från december 2011.

🙂

* Natur=naken

 

Read Full Post »

15-spelet, som vi inledde för några veckor sedan, är är nu färdigspelat för den här gången.

Sakerna som fanns i blivande sovrummet har flyttat till nya platser på vinden och i förrådet på vår grannfastighet. Vår trogne, gule dammsugare fick nära på förstoppning innan allt grus, lecakulor, damm och var borta. Kvar är nu varmvattenberedaren som fanns i Huset när vi köpte det – den ligger nu till försäljning på Blocket – några dörrar och vår samling av elsladdar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Syftet med röjningen i blivande sovrummet är ju att komma åt att lägga in trägolvet som just nu ockuperar vardagsrumsgolvet i form av sex långa tunga paket.

Röjning är en synnerligen krävande syssla på grund av alla beslut som måste tas. Under de nödvändiga och välbehövliga småpauserna i röjningsarbetet kopplade vi av med att klä väggen bakom den nya trappan som förhoppningsvis ska på plats någon gång i vår.

20150215_134253114_iOS

Vardagsrummet röjs. Till vänster svarta golvpaket i väntan på att komma på plats i sovrummet. Till höger svarta plastpåsar med skräp i väntan på transport till återvinningscentralen.

Även på vinden blev det till sist ordning och reda! Nu kommer vi att ha måleriavdelning här under oöverskådlig framtid. Innertaket ska vi klä med pärlspont och vi har bara inte vågat räkna ut hur många det går åt… Det är bara att sätta igång att grunda.

20150215_133855939_iOS

Måleriavdelning på gång.

Mitt i allt ihop kändes det vettigt att få lite frisk luft i våra dammiga näsor. Så vi gav oss ut i en kraftig vind som låg på från öst

20150215_145107618_iOS

18 m/s. Skummande vågor grävde snabbt bort den breda sandstrand som byggts upp under de senaste veckorna.

Trots kyla och vind förnimmer vi att våren är i faggorna vilket, bland mycket annat, innebär att pelargonsäsongen går igång.

20150215_140708036_iOS

När den annalkande våren anas, triggas vissa beteenden.

🙂

Read Full Post »

Idag var vi bara tvungna att knalla bort till Gropahålet, dvs den del av tallskogen/dynlandskapet som håller på att ”renoveras”, för att se hur det går.

20150214_131429537_iOS-2

Det grävs rejält i de gamla sanddynerna där skogen nu tagits bort.

20150214_131327140_iOS

En bulldozer har skrapat bort jordlagret med mossor och lavar och fyller nu på med sand.

ny-gropahål

De blå områdena på bilden, som vi lånat från http://www.sandlife.se, visar var skogen ska bort och sandblottor/solgläntor skapas. Dagens foton tog vi precis i den västra kanten vid det nedersta gula området. Det är en några år gammal sandblotta som nu rensas från bland annat en stor mängd frösådda tallar som etablerat sig.

🙂

Read Full Post »

Innan vi kunde börja flytta upp saker från blivande sovrummet till vinden var det en liten detalj som behövde fixas till.

Huset genomgick på 1920-talet en omfattande ombyggnad. Det som var dåligt ersattes med nytt. Det som var friskt fick vara med igen. De gamla korsvirkesväggarna från 1700-talet byttes ut mot tegelväggar, strå/papptaket byttes till trekupigt lertegel och nästan alla takbjälkarna ersattes med nya.

Två gamla takbjälkar fick dock vara kvar. Den som renoverade måste ha bedömt dem som för bra för att kassera, trots att de säkert var en aning ankomna. (Vi har ofta försökt fantisera oss fram till i vilket skick det som kasserades var).

Dessa båda bjälkar stabiliserades med hjälp från en tvärgående bjälke ovanpå som de sedan bultades fast i. Denna tvärtbjälkes ena ände vilade på närmaste nya bjälke. Den andra änden murades fast i skorstenen.

Stabilt och bra men en lösning som som nuförtiden inte accepteras av brandskyddsmyndigheten.

I samband med att vi 2010 lät renovera skorstenen sågades därför denna tvärgående stödjande bjälke helt sonika av. Sedan dess har det svajat lite när vi gått på den delen av vinden. Vi tyckte oss också ana att de gamla bjälkarna bågnade några centimetrar på mitten.

Svajet ska nu åtgärdas genom att tvärbjälken åter får stöd. Nu på den murade mellanväggen vid skorstenen.

bjälke väntar på hjälp

Tvärbjälken som förr hade stöd i skorstenen (i bildens högerkant) är avsågad och hänger fritt. Bultarna som sticker upp i den går ner igenom och fäster undertill i de gamla takbjälkarna. Den murade mellanväggen som ska bli nytt stöd, tittar fram i nedre högra hörnet.

Vi började med att stämpa upp de gamla bjälkarna.

Uppstämpad bjälke

Det gick lätt att lyfta dem några cm.

Här växlar vi av med en liten bit bjälke. FDen bulade vi fast id

Här växlar vi av tvärbjälken. En liten bit bjälke, från bra-att ha-avdelningen, kommer nu till tjänst.

Återigen prisar vi närheten till bygghandlar’n. Införskaffning av ett stycke 16 mm gängad ”järnpinne” (eller heter det kanske bult?) samt fyra passande muttrar och brickor gick på ett kick.

Den stora utmaningen för oss denna dag var att borra hålen något så när rakt genom båda bjälkarna (2 x 15 cm), kapa till bultar i passande längd och därefter dra åt muttrarna riktigt ordentligt.

Dagens bonus: Äntligen fick vi användning för den stora, stora skiftnyckeln 🙂

Avväxlad bjölke

Närmast i bilden vårt bidrag till Husets historia: liten bjälke hjälper stor bjälke som hjälper gamla bjälkar.

Helgens insikt: Roligt att dona med grovt trä, bult och mutter!

🙂

Read Full Post »

15-spelet är nu igång.

Vinden ovanför vardagsrummet blir ny förvaringsplats för saker som inte tål att stå ute.

20150207_093956535_iOS

Städning pågår.

Ut ur gömmorna kommer sådant som Nisse som bodde här innan oss sparat undan.

Ur det blivande sovrummets inre fiskar vi fram gamla bekanta saker. Den första hösten i Huset ägnade vi åt att klä av lager efter lager invändigt. Allt som var okej togs tillvara och sparades. Nu, efter drygt fyra år är det roligt att återse alla fina foder som satt kring dörrar och fönster, alla breda socklar som löpte längs golven, all den breda pärlsponten från taket framför skorstenen.

Breda golvlister

Den som spar slipper köpa. En del av ungefär 75 meter profilerad sockel och foder + drygt 100 löpmeter bred pärlspont som vi sparat. Om vi idag skulle köpa motsvarande kunde vi få punga ut med 14 000- 15 000 kr.

🙂

Read Full Post »

En av finesserna med Huset är dess placering med tallskogen endast 50 meter från ytterdörren.

Denna vackra skog ger oss lä när det blåser, ett oändligt nät av kulliga stigar att utforska och en stillhet som är lika fascinerande varje ny dag.

20140828_175629914_iOS

Tallskogen i eftermiddagsljus.

Trots att skogen varken är gammal eller ursprunglig är den skyddad genom flera naturreservat, Natura 2000 och bestämmelser i kommunens kustplan. Därför borde vi kanske blivit förfärade, häromdagen, då vi hörde ljudet från avverkning mitt inne i detta fridfulla.

Men vi känner ju vår skog så vi blev istället nyfikna och styrde stegen mot ljudet.

20150131_145516124_iOS

Varför fälls skogen?

Tallskogen kom till under 1700- och 1800-talet efter att folk gått man ur huse för att plantera tallar på sannddynerna i ett försök att få bukt med den svåra sandflykten som plågade folket nära kusten.

På medeltiden växte det troligtvis mest ekskog här. Men vartefter behovet av timmer och odlingsmark ökade, minskade ekskogen. Fram på 1600-talet var det inte mycket skog kvar. Jordarna brukades intensivt och blev allt magrare. Vegetationen blev allt glesare vilket fick konsekvenser. Minst sagt.

Sandflykten blev ett stort och hotfullt problem. Åkermark sandades över blev obrukbar, gårdar begravdes och fick överges, vägar blev oframkomliga. Fram på 1800-talet hade områdena med ekskog förvandlats till ett mycket speciellt landskap med väldiga sanddyner.

Detta säregna landskap blev nu hemvist för en rad växter och djur som föredrar torra, solbelysta och varma platser. Under sin skånska resa år 1749 noterade Linné den 20 maj bland annat att det doftade ljuvligt från stora fält som var vita sandnejlika.

WP_004925

Den rara sandnejlika växer strax utanför vår tomt. En liten, gracil och intensivt väldoftande blomma.

Tallplanteringsprojektet som drogs igång på 1700- och 1800-talet var ett av många försök att binda sanden som verkligen lyckades. Idag är nästan hela dynlandskapet klätt med skog, vilket har fått konsekvenser. Minst sagt.

I takt med att de öppna, torra, varma sandytorna minskade, minskade också de växter, insekter och fåglar som trivdes där. Idag har de nästan helt försvunnit. Sandnejlikan är bara ett av många arter som nu står på röda listan över utrotningshotade arter.

Avverkningen som nu pågår är ett led i en stor räddningsplan. Tanken är att öppna blottor eller fickor  med naken sand här och där inne i skogen; helt enkelt återskapa sanddyner där det sandlevande livet kan få en fristad.

WP_004319

Runt 2010 tog denna blotta upp. All vegetation, rötter och stubbar togs bort.

Det är spännande att följa hur det går för sandnejlikan. Samtidigt undrar vi ju lite vad de, som kämpade mot och till slut lyckades sätta stopp för sandflykten, skulle säga om de fick se vad vi nu gör med deras tallskog.

Men nu är nu och vi gör vårt bästa av det.

🙂

Lästips:

Sandlife – rör om i sanden

Kristianstad Vattenrike

Naturvårdsverket: Åtgärdsprogram för sandstäpp, 2014-2019

Svenska Botaniska Föreningen

Bevarandeplan för Natura 2000-område, Gropahålet

Read Full Post »

Vinterbacillerna är nästan bekämpade och vi ser med tillförsikt fram emot resten av livet i Huset.

I hålet framför skorstenen i vardagsrummet – det som sotaren kallar för eldstadsplanet – ska vi lägga svarta klinkers av samma slag som vi redan har i Huset.

20150131_102906000_iOS

The pit.

Men innan dess måste djupet justeras medlst påfyllning av betong. Behovet kalkylerade vi i huvudet: hålet är ca 1 x 1 meter x 2 cm= ca 20 liter.

Hos bygghandlar’n lusläser vi den finstilta texten på baksidan av betongsäcken: 25 kg betong ska blandas med vatten och det ger 13 liter färdig betong. Alltså borde 2 stycken 25 kg-säckar vara mer än nog.

20150131_102933000_iOS

Betongfundamentet framför skortenen gjöts för ett år sedan i samband med att golv och väggar i vardagsrummet isolerades. Här syns undergolvet där värmen ligger och överst grangolvet.

Det gick åt tre säckar… Varför vet vi inte riktigt…. Men vi hade bra flyt denna lördag: vi hade startat tidigt på morgonen, byggaren inte hunnit stänga, Åhus ligger bara 10 minuter bort.

Det är roligt att leka med med betong.

Det är roligt att leka med med betong.

I köket tvättade vi det nyfogade kaklet. Elkontakterna kom på plats och det varde både kaffe och ljus.

20150201_102801688_iOS

Ett skönt etappmål – Ett hörn som är klart.

Belysning är en het fråga som intensivt upptar våra tankar. Vi har (mycket) länge haft en idé om att utnyttja bjälkarna i köket. Nu har vi införskaffat 5 st LED-spotar som vi provisoriskt monterat i en bräda vilken i sin tur provisoriskt fästs vid en bjälke.

20150201_103120216_iOS

5 x 3 W LED ger ett bra tillskott mitt på en mulen februaridag.

I skymningen.

Så ock i skymningen. Vi är nöjda!

Så drog det eviga 15-spelet igång igen. För att komma vidare med att luta och olja vardagsrumsgolvet, måste vi röja det för saker som ligger där.

En sådan ”sak” är paketen med 16 kvm golvbrädor som ska ligga i det blivande sovrummet. Vi kom nu på att bästa sättet att bli av med dessa otympligt långa och tunga brädpaket är att lägga dem där de är ämnade: på sovrumsgolvet.

Men sovrummet – eller rättare sagt – det blivande sovrummet har vi hittills använt som förråd. Ett förråd som är organiserat om än för närvarande ”lite stökigt”.

– Det ser värre ut än det är. 🙂

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vår nästa uppgift blir nu alltså att utrymma detta förråd och därefter lägga in grangolvet på sin plats.

En vinst med det är att vi kan ytbehandla både i vardagsrummet och sovrummet när vi väl sätter igång med det. En annan vinst är att byggförrådet förvandlas till bostadsyta.

– Oförväntat, men inte helt fel.

🙂

Read Full Post »